BÀI 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ GIAO DIỆN SCRATCH

NỘI DUNG:

. Giới thiệu tổng quan các nội dung và chức năng trên trang web lập trình Scratch Online.
. Các bước đăng nhập phần mềm.
. Hướng dẫn cụ thể các khu vực làm việc trong giao diện lập trình Scratch.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Người học nắm được sự phong phú và đa dạng của Scratch có thể tạo ra game, video, ….
. Biết cách đăng nhập vào trang web.
. Hiểu được tổng quan các chức năng trên từng khu vực làm việc như: khu vực Sân khấu, khu vực lập trình, khu vực chỉnh sửa …

BÀI 2: LÀM QUEN CÁC KHỐI LỆNH CHUYỂN ĐỘNG SCRATCH

NỘI DUNG:

. Khai thác và chỉnh sửa đối tượng nhân vật.
. Vị trí của đối tượng trên sân khấu thể hiện bằng tọa độ (x,y).
. Học cách lập trình các khối lệnh chuyển động (Motion).

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Làm quen với giao diện lập trình Scratch.
. Nắm được các chức năng chỉnh sửa đối tượng nhân vật.
. Biết cách sử dụng các khối lệnh chuyển động giúp di chuyển nhân vật (một trong những khối lệnh quan trọng nhất trong Scratch).

BÀI 3: THỰC HÀNH LẬP TRÌNH GAME MÈO BẮT CHUỘT

NỘI DUNG:

. Ôn tập các khối lệnh chuyển động.
. Khai thác các khối lệnh điều khiển (vòng lặp).
. Thực hành lập trình game mèo bắt chuột.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Hiểu được cách thức để tạo ra một trò chơi cơ bản.
. Tư duy ứng dụng các khối lệnh chuyển động vào lập trình game.
. Làm quen với các khối lệnh điều khiển vòng lặp.

BÀI 4:THỰC HÀNH VẼ VÀ LẬP TRÌNH ĐÈN GIAO THÔNG

NỘI DUNG:

. Ôn tập các khối lệnh ở bài trước.
. Thiết kế đèn giao thông.
. Khai thác các khối lệnh sự kiện (gửi và phát tín hiệu giữa các đối tượng).
. Lập trình chớp tắt đèn giao thông theo thời gian.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Biết cách sử dụng các chức năng trong phần “Trang phục” của Scratch để tự thiết kế một đối tượng bất kỳ.
. Nắm được phương pháp lập trình gửi tín hiệu trao đổi giữa các đối tượng thông qua các khối lệnh sự kiện.

ĐĂNG KÝ ngay