BÀI 1: Tổng quan về tinkercad 3d

NỘI DUNG:

. Giới thiệu tổng quan các mục chức năng trên trang web Tinkercad Online.
. Hướng dẫn đăng nhập phần mềm.
. Giới thiệu giao diện thiết kế 3D trên Tinkercad.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Nắm được tổng quan các mục chức năng trên trang web thiết kế online Tinkercad.
. Biết cách đăng nhập vào giao diện thiết kế 3D.

BÀI 2: CHỈNH SỬA HÌNH KHỐI CƠ BẢN

NỘI DUNG:

. Hướng dẫn thao tác thiết kế các hình khối 3D.
. Tìm hiểu các lệnh chỉnh sửa có sẵn trên hình khối.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Hiểu được các thao tác thiết kế hình khối 3D cơ bản.
. Nắm được các lệnh chỉnh sửa hình khối về màu sắc, kích thước, biên dạng …

BÀI 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THANH CÔNG CỤ

NỘI DUNG:

. Giới thiệu các khối lệnh về giao diện tầm nhìn.
. Thực hành sử dụng các khối lệnh cắt ghép và căn chỉnh hình khối.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Biết cách vận dụng các khối lệnh và nắm được thao tác để cắt ghép căn chỉnh hình khối.
. Người học hiểu và sử dụng thành thạo hầu hết các khối lệnh cơ bản đã học trong Tinkercad.

BÀI 4: THỰC HÀNH THIẾT KẾ CÁI CỐC

NỘI DUNG:

. Phân tích hình khối và các kĩ thuật thiết kế chiếc cốc.
. Thực hành thiết kế chiếc cốc.
. Sáng tạo trang trí chiếc cốc.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

. Làm quen với những hình khối mới.
. Thao tác di chuyển, xoay hình khối.
. Rèn luyện tư duy phân tích hình khối từ mẫu thiết kế 3D có sẵn.
. Sử dụng thành thạo các khối lệnh cắt ghép (group) thông qua việc thiết kế chiếc cốc.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA & GIẢNG VIÊN