ĐĂNG KÝ LUYỆN THI

 

BẢNG THI

Thông thường B1

Phù hợp lứa tuổi Tiểu học (9-12 tuổi)

 

BẢNG THI

Thông thường B2

Phù hợp lứa tuổi THCS

(12-15 tuổi)

 

BẢNG THI

Thông thường B3

Phù hợp lứa tuổi THPT

(15-18 tuổi)

 

BẢNG THI

Mở rộng B4

Phù hợp lứa tuổi (9-18 tuổi)